Futbalový klub je tu preto, aby robil futbal. Súhlasíte? My nie tak úplne. Futbal je prostriedok, ale čo je príčina? Aké je skutočné poslanie futbalového klubu? TJ Sklotatran Poltár môžeme pokojne označiť ako futbalový klub lokálnej úrovne, ktorého primárnou úlohou je spájanie. Spájanie ľudí nášho okresu, spájanie organizácií a firiem z nášho okolia ako aj spájanie zdravého životného štýlu s rozvojom budúcnosti…

Keď si túto úlohu (spájanie) rozdelíme na menšie časti, vznikne nám detailnejší popis toho, čo môžeme chápať ako poslania nášho klubu: 

“Prinášať ľuďom pozitívne emócie a primeraným spôsobom rozvíjať našu mládež”

Retro LC Sponzoring

Selektívny herbicít venovaný firmou Retro LC

S príchodom stého roka života nášho klubu, sa nám podarilo spustiť “spájanie sa” na úrovni firiem. Na rozsiahlej inovácií hracej plochy, ktorá okrem inštalácie umelého zavlažovania zahŕňala aj profesionálnu regeneráciu trávnika, sa podieľali aj firmy ako Ipeľské Tehelne, alebo najnovšie Retro LC. Tieto firmy nám ochotne poskytli pomocnú ruku pri zabezpečení prostriedkov, vďaka ktorým sa rapídne zvýši kvalita hracej plochy.  Za túto pomoc sme im veľmi vďační! No stále sme len na začiatku našej cesty.

Hoci modernizácia hracej plochy a priestor, ktorý vznikol vďaka úprave rozmerov hracej plochy, nám poskytnú prostriedky na kvalitnejší tréningový proces, potrebujeme ešte niečo viac. K tomu, aby sme napĺňali naše poslanie, potrebujeme ďalšie spájanie. Preto sme nesmierne vďační za to, že aj organizácie v našom meste sú naklonené spájaniu sa v prospech napĺňania nášho poslania!

Ihrisko ZŠ Slobody

Trávnaté ihrisko v areály ZŠ Slobody 

S radosťou môžeme teda všetkým oznámiť, že sa podarilo dospieť k obnoveniu historickej spolupráce medzi TJ Sklotatran Poltár a ZŠ Slobody! Jadrom tejto spolupráce je využívanie trávnatého ihriska v priestoroch ZŠ Slobody na účely tréningového procesu žiackych kategórií nášho klubu. Našim cieľom je, aby sa v klube kvalitne a pravidelne pracovalo s mládežou v piatich, ideálne v šiestich mládežníckych družstvách. Takýto počet družstiev by ale nebolo možné obsiahnuť pri využívaní jedného trávnatého ihriska. 

Trávnaté ihrisko vyzerá po pokosení na prvý pohľad veľmi dobre. Kvalita síce nie je prvoligová, no pravidelnou údržbou sa bude neustále zvyšovať, vďaka čomu by sa postupne mohlo stať trvalou základňou pre tréningový proces vybraných družstiev. Športový areál ZŠ Slobody má potenciál na to, aby spájal a rozvíjal športovcov takmer vo všetkých športoch, ktoré sa v našom meste aktívne vykonávajú. Preto veríme, že spoločne dokážeme tento areál pozdvihnúť na takú úroveň, aby mládežnícky šport v meste mohol naplno prejaviť svoj skrytý potenciál.

Momentálne v klube pracujeme na reštarte tréningového procesu mládežníckych tímov, ako aj na prípravách vytvorenia tímu najmladšej prípravky. O týchto, ako aj o ďalších novinkách, vás budeme čoskoro opäť informovať.

Jozef Danko

športový riaditeľ mládeže

TJ Sklotatran Poltár

Pin It on Pinterest