Ďakujeme za podporu BBSK

Ďakujeme za podporu BBSK

Ďakujeme, že vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja sme mohli zrealizovať projekt ” Deti, oblečte si dresy a šup, športovať ” vďaka ktorému sme zakúpili 80 kusov súprav pre našich mládežníckych hráčov. Tieto súpravy čakajú ako novinka pre našich hráčov v roku 2024!

Ocenienie “Naj” mládežníkov roka 2021

Ocenienie “Naj” mládežníkov roka 2021

Rok 2021 bol pre všetkých športovcov veľmi náročný. Začiatok aj koniec roka sa niesli v znamení rôznych zákazov, mládežníckych zápasov bolo pomenej, tímové výsledky boli po dlhej prestávke rôzne. Napriek tomu by sme chceli niekoľko našich mládežníckych hráčov oceniť.

Spoločnosť Demišport nášmu klubu venovala 3 futbalové lopty podpísané reprezentantmi Slovenska. Tieto 3 lopty sme sa rozhodli venovať našim „naj“ hráčom z kategórie prípravky, mladších a starších žiakov.

Foto: 

Na futbale je krásne to, že podľa rôznych kritérií môžeme nájsť rôznych „naj“ hráčov. My sme sa rozhodli vyzdvihnúť predovšetkým prístup daných hráčov. Prístup k povinnostiam, prístup k zápasom ako aj k tréningom, ochotu pracovať na sebe aj mimo tréningu, ochotu pomôcť spoluhráčom a v konečnom dôsledku tak pomôcť celému tímu. V každej kategórií by sme našli viacero hráčov, ktorí by si zaslúžili pochvalu, no verejné ocenenie za rok 2021 udeľujeme Matejovi Miklošovi (kategória prípraviek), Jánovi Bangovi (mladší žiaci) a Adamovi Cienikovi (starší žiaci).

Trojica týchto hráčov obdrží svoje ocenenia, rovnako ako ostatní hráči svoje pochvaly, na prvých tréningoch roka 2022 od svojich trénerov.

Srdečne gratulujeme, a všetkým našim hráčom prajeme veľa pekných športových chvíľ v roku 2022!  

Prvý rok športovej  školičky

Prvý rok športovej školičky

Od jari 2021 majú deti v našom meste možnosť navštevovať športovú (futbalovú) školičku TJ Sklotatran Poltár. O tom, aký bol prvý rok futbalovej školičky, ako by mohol vyzerať  šport najmenších v našom meste, a aké sú plány do budúcnosti, nám porozpráva tréner futbalovej školičky a zároveň športový riaditeľ mládeže, Jozef Danko.

Futbalová školička Sklotatran Poltár

Športová (futbalová) školička TJ Sklotatran Poltár

Športový klub, ktorý sa nevenuje práci s najmenšími deťmi, nemá budúcnosť. Keď som v lete 2019 prvý krát prišiel do klubu pomáhať s mládežou, bol klub v situácii, kedy bojoval o prežitie v prítomnosti a nemal pred sebou žiadnu budúcnosť. Toto bol stav, od ktorého sa bolo treba odraziť.

Dnes sme už v diametrálne odlišnej situácii. Športová školička je však len jednou časťou skladačky. Cez projekt Slovenského futbalového zväzu “Dajme spolu gól” sa nám podarilo podnietiť záujem o šport, resp. futbal na úrovni predškolských a školských zariadení, načo nám plynule nadväzuje projekt športovej školičky.

Dajme spolu gól Poltár

Začiatky projektu “Dajme spolu gól”, rok 2019

Dajme spolu gól Poltár

 “Dajme spolu gól”,  jar 2020

Športová školička predstavuje akýsi medzikrok medzi projektom “Dajme spolu gól” a dlhodobým klubovým športovým rozvojom. Ide vlastne o futbalovú predprípravku určenú pre deti vo veku 6-8 rokov, ktorá sa venuje tým deťom, ktoré s organizovaným športom len začínajú. Jadro tréningových činností však netvoria futbalové cvičenia, ale hry a cvičenia zamerané na všeobecný pohybový rozvoj. Deti sa najprv musia naučiť základné pohybové lokomócie, ako je behanie, skákanie, hádzanie či chytanie, aby sa následne mohli systematicky rozvíjať aj futbalovým smerom.

Všeobecná pohybová príprava tvorí základ športovej školičky

Prvý rok bol kvôli rôznym protipandemickým opatreniam veľmi nesúrodý, no aj tak ho môžeme hodnotiť ako úspešný. Na poslednom “jarnom” tréningu sme mali 15 detí, čo dôkladne zamestnalo aj dvojicu trénerov. V jesenej časti sa nám následne podarilo zapojiť staršie deti z futbalovej školičky do futbalovej prípravky, kde už stihli odohrať aj svoje prvé súťažné zápasy. Veríme, že aj v roku 2022 sa nám počty športujúcich detí búdu naďalej dvíhať a spoločne tak vybudujeme niečo dlhodobo prospešné nie len pre naše mesto, ale aj pre celý náš okres.

Tu si môžete pozrieť fotogalériu zo zápasu našej prípravky.

Vízia športu najmenších  v našom meste

Niektoré kroky už máme za sebou, na stále nám chýba ešte jeden krok k tomu, aby sa naplnila vízia, ktorú sa v rámci športu v našom meste snažím naplniť.

Predškoláci z materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl budú dostávať možnosť 1x týždenne športovať v projekte Dajme spolu gól, pričom tí z nich, ktorí budú mať záujem o výraznejší športový rozvoj, dostanú príležitosť absolvovať ďalšie 2 tréningy v rámci športovej školičky. Následne keď dieťa dostatočne ovláda najzákladnejšie futbalové zručnosti, keď chápe princípy hry 1:1 a dokáže sústredene pracovať počas celého tréningu, dôjde k jeho začleneniu do tímu futbalovej prípravky TJ Sklotatran Poltár.

Mojim hlavným cieľom pre rok 2022 je vytvoriť ešte jeden tím prípravky, aby sa deti z futbalovej školičky mohli zúčastňovať ešte primeranejšieho tréningovéh procesu.

Keď sa nám podarí získať ešte 1-2 trénerov, ktorí majú záujem venovať svoj čas našim najmenším, rozdelíme prpravku na tímy mladšej prípravky (U8 a U9) a staršej prípravky (U10 a U11). Vďaka takémuto rozdeleniu by sme mali vytvorený ucelený systém práce s deťmi v etape športovej predprípravy, na ktorom by mohla byť postavená celá budúcnoť športu, a hlavne futbalu v našom meste.

Ešte viac informácií o športovej školičke, ako aj kontakt v prípade záujmu o prihlásenie vášho dieťaťa nájdete tu.

Zhodnotenie sezóny 2020/2021 z pohľadu mládeže

Zhodnotenie sezóny 2020/2021 z pohľadu mládeže

Korona sezóna 2020/2021 bola náročná pre všetkých športovcov, no jej dopady sa budú ešte dlhý čas prejavovať predovšetkým na mládeži. Hráči, ktorí mali hrať 2 roky v kategórii mladších žiakov sa teraz po dvoch skrátených sezónach posúvaju k starším žiakom. Hráči, ktorí si mali dva roky v starších žiakoch zvykať na futbal na veľkom ihrisku, teraz prechádzajú do dorastu. Prípravky odohrali za dva roky len minimum zápasov…

Napriek všetkým týmto obektívnym faktorom, s ktorými sa všetci budeme spoločne boriť v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, máme dôvody aj na pozitívne správy.

Prípravka

Vďaka jednotnému času trénovania prípravky U11 a mladších žiakov, mali naši najstarší prípravkári často možnosť zmerať si sily aj proti starším súperom. Dôležitým krokom bolo však aj vytvorenie športovej školičky, ktoré umožnilo deťom od 5 do 9 rokov zbierať prvé futbalové skúsenosti v primeranom kolektíve.  Do projektu športovej školičky sa nám v priebehu 6tich týždňov podarilo zapojiť celkovo 16 detí, čo nám vytvára skvelé predpoklady pre ďalšie fungovanie prípraviek v našom meste! 

Futbalová školička

Mladší žiaci

Výraznou posilou pre náš mládežnícky futbal sa na začiatku sezóny 2020/2021 stal tréner Miroslav Straško. V neľahkom období sa mu podarilo pritiahnuť k futbalu nové deti, pričom dokázal aj výborne spoupracovať s nižšou (U11), ako aj s vyššou (U15) kategóriou.

Vytvorenie pozitívneho vzťahu detí k futbalu, zlepšovanie individuálnych hráčskych zručností a pozitívna atosféra v tíme sú teda tými pozitívami, na ktoré môžeme byť v tomto tíme právom hrdí.

Sklotatran Poltár U13

Starší žiaci

Silná partia, ktorá sa navzájom podporovala. Trénerovi Jánovi Hruškovi sa počas leta podarilo vytvoril skvelú partiu hráčov, ktorá síce po prvej vlne korony začínala takmer úplne od nuly, no každým kolom sa zlepšovala. Veľkým pozitívom je taktiež to, že väčšina hráčov z koncového ročníka sa v júni už aktívne zapojila do tréningov v novotvoriacom sa tíme dorastu. 

Dorast U19

Letná príprava 2020 patrí už histórií. Vnútorné zmeny v tíme boli bolestivé, ale 4 dni pred prvým zápasom sa hráči rozhodli, že je pre nich futbal predsa len dôležitejší. 

Dominik Oláh, Marek Skrutek, Andrej Bavala, Juraj Kubiš, Erik Sojka, Dominik Kafka a Martin Oláh. To sú hráči končiaceho ročníka 2002, ktorým by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať za rezprezentáciu nášho klubu, a popriať im veľa šťastia v ďalšom osobnom, ako aj futbalovom živote. Do tochto zoznamu musíme pripočítať ešte Jána Radiča a Dušana Filipiaka, ktorý sa síce pred sezónou rozhodli pre zmenu, no aj im za roky strávené v mládeži Sklotatranu Poltár patrí naše poďakovanie. 

Najväčším pozitívom skončenej sezóny dorastu je fakt, že sa podarilo utvoriť zdravší vzťah medzi A tímom a tímom U19, ktorí vyvrcholil prvými štartami našich futbalových nádejí v majstrovskej súťaži dospelých, resp. ich zapojením do letnej prípravy 2021. Je pravdou, že z končiaceho ročníka 2002 sa k dospelím v našom klube natrvalo presunul len jeden hráč (ostatní uprednostnili štúdium, prácu, alebo postupne počas corona prestávky skončili s futbalom), no na druhej strane silná skupina hráčov aktuálne patriacich vekovo do kategórií U18/U19 už naplno zarezáva v našom prvom tíme.  

Práve cesta zapájania starších dorastencov do tréningového procesu a zápasov A tímu je tou, ktorú by sme chceli postupne v našom klube naplno udomácniť. Veď predsa keď môžu hrať 18 roční hráči na Majstrovstvách Európy, prečo by nemohli u nás získavať skúsenosti s futbalom dospelých? Zároveň však ide o model, ktorý nám dovoľuje aj v našich podmienkach a špecifikách postupne produkovať hráčov pre potreby nášho prvého tímu, resp. celkovo futbalu dospelých v našoch regióne. 

Chceli by ste sa aj VY stať súčasťou Sklotatranu Poltár, a podieľať sa na rozvoji našich mladých nádejí? Chceli by ste pomáhať tvoriť hodnoty pre budúce generácie mladých ľudí? Máte radi futbal, resp. šport ako celok? Kontaktujte nás!

V týchto chvíľach hľadáme trénerské posily aj do projektu futbalovej školičky, resp. mladšej prípravky.

Táto “práca”, resp. poslanie, si vyžaduje predovšetkým trpezlivosť a pozitívny vzťah k deťom. Zo športového hľadiska vieme potencionálnych záujemcov zaškoliť, prípadne im aj pomôcť so získaním trénerskej licencie. Dôležitá je len chuť venovať sa deťom! 😉

P.S.

Táto ponuku nie je len pre mužov 😉

Ženy dokážu do tréningu detí priniesť mnohé pozitíva, ktoré niektorí muži ani nevnímajú. A kedže základom v týchto kategóriách je všeobecná pohybová príprava, nie je nutné byť ani bývalou futbalistkou.

Článok pripravil Jozef Danko, športový riaditeľ mládeže TJ Sklotatran Poltár v sezóne 2020/2021

Pin It on Pinterest