Od jari 2021 majú deti v našom meste možnosť navštevovať športovú (futbalovú) školičku TJ Sklotatran Poltár. O tom, aký bol prvý rok futbalovej školičky, ako by mohol vyzerať  šport najmenších v našom meste, a aké sú plány do budúcnosti, nám porozpráva tréner futbalovej školičky a zároveň športový riaditeľ mládeže, Jozef Danko.

Futbalová školička Sklotatran Poltár

Športová (futbalová) školička TJ Sklotatran Poltár

Športový klub, ktorý sa nevenuje práci s najmenšími deťmi, nemá budúcnosť. Keď som v lete 2019 prvý krát prišiel do klubu pomáhať s mládežou, bol klub v situácii, kedy bojoval o prežitie v prítomnosti a nemal pred sebou žiadnu budúcnosť. Toto bol stav, od ktorého sa bolo treba odraziť.

Dnes sme už v diametrálne odlišnej situácii. Športová školička je však len jednou časťou skladačky. Cez projekt Slovenského futbalového zväzu “Dajme spolu gól” sa nám podarilo podnietiť záujem o šport, resp. futbal na úrovni predškolských a školských zariadení, načo nám plynule nadväzuje projekt športovej školičky.

Dajme spolu gól Poltár

Začiatky projektu “Dajme spolu gól”, rok 2019

Dajme spolu gól Poltár

 “Dajme spolu gól”,  jar 2020

Športová školička predstavuje akýsi medzikrok medzi projektom “Dajme spolu gól” a dlhodobým klubovým športovým rozvojom. Ide vlastne o futbalovú predprípravku určenú pre deti vo veku 6-8 rokov, ktorá sa venuje tým deťom, ktoré s organizovaným športom len začínajú. Jadro tréningových činností však netvoria futbalové cvičenia, ale hry a cvičenia zamerané na všeobecný pohybový rozvoj. Deti sa najprv musia naučiť základné pohybové lokomócie, ako je behanie, skákanie, hádzanie či chytanie, aby sa následne mohli systematicky rozvíjať aj futbalovým smerom.

Všeobecná pohybová príprava tvorí základ športovej školičky

Prvý rok bol kvôli rôznym protipandemickým opatreniam veľmi nesúrodý, no aj tak ho môžeme hodnotiť ako úspešný. Na poslednom “jarnom” tréningu sme mali 15 detí, čo dôkladne zamestnalo aj dvojicu trénerov. V jesenej časti sa nám následne podarilo zapojiť staršie deti z futbalovej školičky do futbalovej prípravky, kde už stihli odohrať aj svoje prvé súťažné zápasy. Veríme, že aj v roku 2022 sa nám počty športujúcich detí búdu naďalej dvíhať a spoločne tak vybudujeme niečo dlhodobo prospešné nie len pre naše mesto, ale aj pre celý náš okres.

Tu si môžete pozrieť fotogalériu zo zápasu našej prípravky.

Vízia športu najmenších  v našom meste

Niektoré kroky už máme za sebou, na stále nám chýba ešte jeden krok k tomu, aby sa naplnila vízia, ktorú sa v rámci športu v našom meste snažím naplniť.

Predškoláci z materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl budú dostávať možnosť 1x týždenne športovať v projekte Dajme spolu gól, pričom tí z nich, ktorí budú mať záujem o výraznejší športový rozvoj, dostanú príležitosť absolvovať ďalšie 2 tréningy v rámci športovej školičky. Následne keď dieťa dostatočne ovláda najzákladnejšie futbalové zručnosti, keď chápe princípy hry 1:1 a dokáže sústredene pracovať počas celého tréningu, dôjde k jeho začleneniu do tímu futbalovej prípravky TJ Sklotatran Poltár.

Mojim hlavným cieľom pre rok 2022 je vytvoriť ešte jeden tím prípravky, aby sa deti z futbalovej školičky mohli zúčastňovať ešte primeranejšieho tréningovéh procesu.

Keď sa nám podarí získať ešte 1-2 trénerov, ktorí majú záujem venovať svoj čas našim najmenším, rozdelíme prpravku na tímy mladšej prípravky (U8 a U9) a staršej prípravky (U10 a U11). Vďaka takémuto rozdeleniu by sme mali vytvorený ucelený systém práce s deťmi v etape športovej predprípravy, na ktorom by mohla byť postavená celá budúcnoť športu, a hlavne futbalu v našom meste.

Ešte viac informácií o športovej školičke, ako aj kontakt v prípade záujmu o prihlásenie vášho dieťaťa nájdete tu.

Pin It on Pinterest