V dňoch 2.3.-5.3.2021 v priestoroch štadiona TJ Sklotatran Poltár prebehla 1. časť prác na inštalácii nového zavlažovacieho systému.

Odborné práce vykonáva firma eurogreen.sk, ktorá dlhodobo spolupracuje s klubmi, ako sú MŠK Žilina, ŠK Slovan Bratislava, ŽP Šport Podbrezová či Spartak Trnava.
Eurogreen a Sklotatran Poltar
V rámci tejto časti realizácie projektu sa vykonali predovšetkým výkopové práce v priestoroch hracej plochy a inštalácia podzemnej infraštruktúry.
Po uplynutí prebiehajúcich mrazov a “usadnutí” zeminy bude nasledovať ďalšia časť realizácie projektu, počas ktorej dôjde k inštalácii technológií zavlažovacieho systému a úpravám v rámci hracej plochy. Odhadovaný časový horizont sú 2-3 týždne (podľa počasia).
Sklotatran Poltar
Nakoľko sa pri prípravách tohto projektu meraniami zistilo, že hracia plocha má veľmi neštandardné rozmery, plánujeme aj skrátenie hracej plochy (posunutie brán bližšie k sebe). Aktuálne má hracia plocha rozmer 111m X 63m. Plánujeme skrátenie hracej plochy o 9 metrov (nový rozmer bude 102x63m). Pre ilustráciu dodávame, že štandardné rozmery hracej plochy sú 105m x 68m.
O každom z týchto krokov vás budeme samozrejme postupne detailnejšie informovať.
Sklotatran Poltar

Ďalšie fotografie z tejto časti prác nájdete v pripravenej fotogalérii

Pin It on Pinterest