Dni mesta Poltár 2021 sa ponesú v znamení osláv stého výročia založenia nášho klubu!