Na súťaž sa pripravujeme, o našu budúcnosť sa aktívne staráme a rozprávkové bytosti blokujeme. Aj takto by sa dala zhrnúť najnovšia epizóda našich poltárskych Futbalovín!

Reštart? Reštart! Hoci len pre dospelých…

Zasvietilo svetielko na konci tunela. Hoci SFZ zrušilo všetky súťaže mládeže a žien (pozdravujeme do Bardejova a prajeme veľa síl) vo svojej jurisdikcii, regionálne zväzy oficiálne ohlásili reštart súťaží dospelých! Našich chlapov teda okrem prípravných zápasov čakajú v júni ešte dva súťažné zápasy. 20.6.2021 by sme mali hrať s Podkonicami a 27.6. v Hriňovej. Či to tak naozaj bude, a s akými platnými opatreniami, to zatiaľ predpovedať nedokážeme. No pripravujeme sa na to. 

 

ssfz

A čo reštart mládeže?

Mládežnícke súťaže sa pravdepodobne anulujú. Viac sa dozviete v spravodaji SsFZ, z ktorého vám prinášame správu komisie mládeže:

KM schválila nasledujúci postup pre súťaže mládeže riadené SsFZ v ročníku 2020/2021:

Reštart súťaží mládeže riadené našou komisiou (KM SsFZ) za podmienok, ktoré sú uvedené vo vyhláške Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam hromadných podujatí č. 208/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 14.5.2021 a
aktualizované Usmernením SFZ dňa 15.5.2021, považujeme za nevhodné – test hráčov , trénerov a ostatných
členov realizačného týmu v dobe tak ako to definuje príslušná vyhláška v § 5 a v COVID semafore pre šport.
V prípade, že v najbližších dňoch nedôjde k úprave uvedených dokumentov (pre nás posledný termín je koniec
20.týždňa, vzhľadom na prípravu klubov a súťaží) navrhujeme VV SsFZ, súťaže mládeže v ročníku 2020/2021
predčasne ukončiť.
Takýto postup ukončenia súťaží mládeže riadených SFZ bol schválený aj VV SFZ na zasadnutí 19.05.2021.

Futbal bez divákov

Čo je nové v klube? Podarilo sa obnoviť tréningový proces všetkých kategórií?

Všetky kategórie nášho klubu už aktívne športujú, koľko im to len prírodá dovolí. Podarilo sa sputiť aj projekt športovej školičky, v ktorom v prvom týždni športovalo prvých 7 detí. Proces náboru ale nie je ukončený, kedykoľvek sa tak môžu zapojiť ďalšie a ďalšie deti. Rovnako nábor stále prebieha aj do ostatných kategórí (prípravka a mladší žiaci), pričom už teraz sa pripravujeme na mesiac jún, v ktorom by mali nastať posuny všetkých hráčov vyššie do kategórií, v ktorých budú hrávať v budúcej sezóne.

Aký je to pocit, keď zabezpečujete pravidelné športové aktivity pre viac ako 70 detí, no rôzne individuá si na váš účet cez sociálne siete riešia svoje vlastné komplexy?

Je to smutné. Veľmi smutné. Máme svoju víziu, v rámci ktorej chceme ľuďom prinášať pozitívne emócie a podporovať zdravý rozvoj našej mládeže, no stále sa nájdu ľudia, ktorí sa snažia zabrániť nám v jej napĺňaní. Zvládame to, no už prišiel čas začať tieto veci aktívne riešiť. Prvým krokom bude kontrola diskusií na sociálnych sieťach. Hoci nás teší, že naše príspevky vzbudzujú väčšiu diskusiu, ako príspevky prvoligových klubov, musíme prevziať zodpovednosť a vyhnať z tohto sveta škodné bosorky. Že je demokracia a každý má právo sa vyjadrovať? Áno, to je pravda. Ale platí to len pre ľudské bytosti. Rozprávkové bytosti v našom svete (zatiaľ) nemajú žiadne práva. Preto teraz vyzývame, aby sa baba jaga otočila nám chrbtom a lesu čelom, a odkráčala z našich sociálnych sietí. Pokiaľ sa tak nestane, použijeme ochrané runy, aby na našich stránkach stratila svoju moc wink 

Máte na nás otázky, na ktoré by sme vám mohli v našej rubrike odpovedať? Píšte na sklotatranpoltar@gmail.com ! wink

Pin It on Pinterest